Fotade Valdemarsviks kommuns och Sparbankens INSPIRATIONSKVÄLL 2016.

inspokväll